نحوه فعال سازی گارانتی محصول 

نکته:

 مهم قبل از ثبت گارانتی ثبت نام در سایت برای فعال سازی  گارانتی الزامی است.

در صورت خرید چند محصول برای هر یک از آنها جداگانه اقدام به فعال سازی گارانتی نمایید.

تنها 15 روز بعد از تاریخ درج شده در قسمت تاریخ خرید زمان دارید که گارانتی محصول خود را فعال نمایید.بدیهی است اقدام به ثبت بعد از آن تاریخ و یا عدم فعال سازی گارانتی به منزله انصراف شما از دریافت خدمات پس ار فروش این مجموعه می باشد.

برای فعال سازی گارانتی محصول خریداری شده لطفا مراحل زیر را انجام دهید:

  1.  ردیف اول سایتی که از آن خرید را انجام داده اید انتخاب کنید (لطفا فقط یک گزینه انتخاب شود).
  2.  ردیف دوم نوع محصول خریداری شده انتخاب گردد (لطفا فقط یک گزینه انتخاب گردد).
  3.  ردیف سوم سریال درج شده بر روی کارت گارانتی محصول خود را درج کنید.
  4.  ردیف چهارم نام و نام خانوادگی خریدار را وارد کنید.
  5.  ردیف پنجم شماره تلفنی که با ان در سایت ثبت نام کرده اید را وارد کنید.
  6. در قسمت توضیحات در صورت نیاز به توضیحی که لازم میدانید باید عنوان شود آن را ذکر کنید.
  7. در صورت تمایل میتوانید از محصول خریداری شده عکس گرفته و ارسال نمایید تا در صورت نیاز روند پیگیری سریعتر انجام گردد.
  8. شرایط گارنتی محصول را در اینجا بخوانید.

برای ثبت نام کلیک کنید 


captcha