رهگیری مرسوله از زمان سفارش تا تحویل پست

برای دریافت کد رهگیری از سایت و بررسی وضعیت سفارشات خود مراحل زیر رای طی کنید:

لازم به ذکر هست که برای پیگیری سفارش ثبت نام در سایت الزامی می باشد لذا ابتدا مراحل ثبت نام توضیح داده شده و در ادامه نحوه دریافت کد رهگیری .

 

مرحله اول

 

 

مرحله دوم

 

 

مرحله سوم

 

 

 

مرحله چهارم

 

 

مرحله پنجم 

 

 

 

 

مرحله ششم

 

 

 

مرحله هفتم  

 

 

 

مرحله هشتم

 

 

 

مرحله نهم

 

 

 

مرحله دهم

 

 

 

مرحله یازدهم

 

 

 

مرحله دوازدهم